Re: Black Friday


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 23, 2018 at 11:56:13:

In Reply to: Re: Black Friday posted by TLN on Nov 23, 2018 at 11:42:00:

Em khong xem tivi từ mấy năm nay ... hắn và nhóc có xem th́ xem ... em toàn coi youtube ở tablet

nhà em máy giặt, máy xáy bị hư, mới sắm 1 bộ mới, Costco chưa deliver d́a, 2 tuần nay em sang tro^ng mẹ , ké nhà anh trai giặt đồ luônMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]