Re: Sao kỳ vậy n


Posted by KT ..107..109.24 on Oct 03, 2018 at 12:52:20:

In Reply to: Re: Sao kỳ vậy n posted by T.H. on Oct 03, 2018 at 12:46:55:

Đổi việc ?, vậy c ảnh hưởng g khng ? Nhưng thấy TH vo đy được chắc cng việc cũng dể thở rồi hn,
KT th cn bận nhiều cng việc , muốn xin nghĩ việc trn cha nhưng chưa xongMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]