Re: hôm qua


Posted by ch ..73..178.54 on Feb 06, 2020 at 14:24:36:

In Reply to: hôm qua posted by Q on Feb 06, 2020 at 14:08:32:

Chắc cô Q năm ngoái đó cũng chính là cô Q năm nay đó thôi . Năm ngoái cô Q nổ quá nên các parents kia c̣n nhớ, chỉ riêng cô Q th́ quên đi nên tưởng họ nói cô Q nào khác .

lol
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]