Re: to G


Posted by DG ..71..169.34 on Sep 13, 2020 at 14:33:43:

In Reply to: Re: to G posted by tinh on Sep 12, 2020 at 21:46:29:

ng` gi c chuyện g để lm ăn no th khong coi youtube, th đi bộ cho khỏe, cn li xe đuọc th đi lang thang . chứ Tinh muốn ngui gi lm g nữa hả ??

ba m chồng tui, cơm hm để ln bn, ăn xong, dọn bỏ v sink l tui mừng ri, họ trn 90t, rửa chn ci sạch, ci khng sạch, nn ở yn đ l tui mừng, nhiều khi bừa bải, dơ nh, tui phải dọn ng` gi khong sạch sẽ như mnh, m tuỳ ngui, hắn v nhc cũng tm lum tm la, chả gọn gng t no, ci c mu của ba m hắn (ong b khong gọn gng, sạch sẽ từ đ tới giờ, kh thay đổi nn phải ch'p nh.n)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]