Re: a day after Valentine


Posted by MSP ..50..153.30 on Feb 15, 2019 at 09:47:35:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by CH on Feb 15, 2019 at 09:42:43:

Dạ biết làm bánh, nấu chè nữa :)
Tại MSP thích làm, thích nấu ăn và thích nghe nịnh từ anh út :)
Hễ cứ khi nào nấu món ảnh thích là ảnh chạy ra ôm và nói I love U mommy, thank you for cooking us yummy food :)
Khi ăn th́ ảnh hay nói, oh, so good, so yummy :) 2 anh lớn th́ cũng có nói nhưng không miệng mồm như anh út. C̣n anh lớn lớn nữa th́ ít có bao giờ comments, hỏi ngon không anh, chỉ nói, thấy anh ăn nhiều là biết ngon ok :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]