Re: mnh cũng muốn post


Posted by DG ..38..236.146 on Jun 05, 2018 at 09:21:22:

In Reply to: Re: mnh cũng muốn post posted by Q on Jun 05, 2018 at 09:17:08:

con của Q giỏi qu nha . chc mừng mẹ Q nha

con của DG ham chơi hơn học, năm nay xong lớp 9 cu cậu ko cưa cuối cng bị 1 con B+ mn biology, cn the rest th A- and A . khong c C l ok ri hihihi (mẹ DG học khong giỏi nn khong expect too much)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]