Re: <<<<< Nam m A Di Đ Phật


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 13:49:17:

In Reply to: Re: <<<<< Nam m A Di Đ Phật posted by htc on Aug 09, 2018 at 12:42:16:

Cc bc ny lộn xộn qu, cứ hễ thấy ai dễ thương l nho tới m . Giờ bc thử tưởng tượng cả ci chợ ny ai cũng lm như bc th sẽ ra sao? Rồi giả sử như c người thấy bc dễ thương cũng chạy lại m th bc tnh sao? :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]