Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt


Posted by Z ..98..134.180 on Oct 03, 2018 at 12:45:57:

In Reply to: Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt posted by :{ ) on Oct 03, 2018 at 11:48:39:

Nhà bác “lói” cũng có “NÍ “ á !
Nhưng chí cần người chung quanh chú y’ đến hướng gió thổi th́ bác yên tâm chữa bệnh ho vịtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]