Re: Black Friday


Posted by TLN ..172..16.12 on Nov 23, 2018 at 12:04:02:

In Reply to: Re: Black Friday posted by DG on Nov 23, 2018 at 11:56:13:

Chị coi lc work out thi h. Thỉnh thoảng mới rảnh m nằm khểnh coi TV nhg ko mấy khi được vậy

Bs mắt ni chị phải giới hạn xử dụng mobile device v n ko good cho mắt chị, v vậy chị dng phone l cng chứ ipad chẳng dng mấy, chỉ 2 thng nay TV hư nn phải dng ipad coi lc work out

Hm nay hng vắng te nn chị ngồi chơi ko heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]