Re: My, bc Lz ơiiii....


Posted by Lz++ ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 13:55:12:

In Reply to: My, bc Lz ơiiii.... posted by ikhanh on Aug 09, 2018 at 12:31:23:

M thi giờ thay v đi tm đất đ VN, hai bc đi tm đất đ Mỹ cũng được vậy? Thu 1 ci RV nhỏ nhỏ, sau đ cứ t t đi lng vng, tới đu đậu xe ngủ tới đ, rong chơi giang hồ qun ngy thng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]