Re: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu)


Posted by z ..98..134.180 on May 16, 2020 at 18:52:14:

In Reply to: Re: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu) posted by :{ ) on May 16, 2020 at 17:28:04:

loại cây này thân rất "ḍn", dễ gẫy . Thân chia 2 nhánh to cao, tối qua gẫy cả 2 ngọn !!!! Tui loay hoay 2,3 giờ cưa luôn chỗ gẫy . Cắt và bó mấy bó cho đi "tầu suốt đi tây" (phương) về hố rác !
c̣n thân và 2 nhánh và những "cành nhỏ" mọc đứng . Hy vọng nhu+~ng "cành nhỏ" sẽ to và đứng thẳng thành 1 ca^y nhu+ cu~
hihi hy vo.ng tho^i ba'c ui! Nha` ha`ng xo'm co' 1 ca^y y chang nhu+ng hoa tra('ng. Ho^m qua cu~ng xu.p ma^'y nha'nh to luo^n !!! Tôi quên tên Mỹ và Việt, nhưng lá rất thơm . Nghe nói là cây này dùng lá và hoa trong biến chế nước tắm và gội đầu !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]