Re: Washington is the best state in America, says U.S. News rankings


Posted by Drama King ..70..227.66 on May 14, 2019 at 07:46:17:

In Reply to: Re: Washington is the best state in America, says U.S. News rankings posted by O(*_*)O on May 14, 2019 at 07:41:42:

chưa đi, nhưng chắc đi sng nU8ớc ở miền Ty th vui ...

dn miền Ty dễ chơi hơn dn thnh thị hoạc những nơi khc ...

ăn uống khng phảI sở trường của me man ...u asking wrong person...

BTW, U ở sign th gh qua nh hng Bếp Nh Lục Tỉnh ...theo me, nh hng ny kh nhứt so far ở VN ....tuy nhin hơi mắc 1 cht ...8 người m tốn 200 Cad đ man ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]