khiếu


Posted by DG ..38..236.146 on Jul 19, 2019 at 11:27:33:

ngụi có khiếu làm tóc
ngụi có khiếu make up
ngụi có khiếu nấu ăn
ngụi có khiếu viết coding
ngụi có khiếu may vá
v.v.

c̣n ḿnh chả có khiếu ǵ hết … học hoài mà chả làm khá hơn tí nào … nên buồn hay kệ bà nó LOLMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]