Re: to anh phuvan va nhung nguo*`i muon xử to^.i tui trong VS!


Posted by + ..198..243.208 on Dec 15, 2018 at 11:51:01:

In Reply to: Re: to anh phuvan va nhung nguo*`i muon xử to^.i tui trong VS! posted by Lz on Dec 15, 2018 at 10:49:59:

Ồ cho tui đnh chnh cht về vụ tay đau nha, do tui lơ l đng tr chứ khng dnh dng v về ai trong đy cả, hong phải thụ thương v bị trng 'thương' trong ny nha, tội cho họ 🙏
Peace 🍑❣️Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]