Re: Lại bắt đầu tụ họp nữa rồi :(


Posted by B ..73..180.33 on Sep 13, 2020 at 16:42:39:

In Reply to: Lại bắt đầu tụ họp nữa rồi :( posted by GS on Sep 13, 2020 at 15:20:26:

ha ha ha ha

Ai khng thch DJT th cứ np trong basement hay hầm tr ẩn như Creepy Joe khi c hurricane bảo tố h !

Nhưng coi chừng bị ngập nước luc hay ngộp thở v chy rừng th bỏ bu !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]