==> bác honhoang: Hận hỏng hôn (or "Hận hôn hỏng")


Posted by Lz ..107..106.20 on Sep 07, 2018 at 12:10:13:

Hôm qua thấy cái post của bác toàn chữ s/x tôi nổi hứng viết cái này. Sau đó bác S nói chuyện buồn thấy inappropriate nên tôi dời lại qua hôm nay :)

Hận hỏng hôn

Hồn hoang hào hoa, hảo hán, hay hỏi han Hằng. Hằng hiền hậu, ham học, hay hát.
Hai hôm hồn hoang hẹn Hằng học Hóa học. Họ hăm hở hàn huyên.
Hoàng hôn heo hắt. Hương hoa hiu hiu, hồn hoang hào hứng hít hà: "Hương Hằng hơi hướm hương hoa ḥe hoặc hoa hồng. Hay!". Hằng hoan hỷ hây hây.
Hồn hoang hồi hộp hỏi: "Hằng...Hằng hư hông?"
Hằng hơi hồng hồng: "Hứ! Hồn hoang hỏi hay hỉ? Hằng hông hư ..."
Hơi Hằng he hé. Hồn hoang háo hức hôn. Hừng hực, hừng hực, hồn hoang hớn hở hối Hằng hở hang ...
Hằng hối hận, hoảng hốt: "Hông, hông hở hang. Hồn hoang hào hoa, hay hôn hít, Hằng hăi."
Hồn hoang hết hồn, hỏi: "Hả? Hồn hoang hông hiểu. Hằng hăi hôn hít?"
Hằng hổn hển: "Hằng... Hằng hơi... hơi hụt hẫng. Hằng hông hay ḥ hẹn hay hở hang. Hồn hoang hùng hùng hổ hổ, hăng hái, hùng hục hùng hục. Hằng hăi hồn hoang hăm hại Hằng!"
Hồn hoang hứa hẹn: "Hồn hoang hiền, hong hại Hằng. Hồn hoang hẹn hứa hôn Hằng. Hồn hoang hứa hong hôi hám, hong hờ hững, hong hà hiếp Hằng. Hứa hầu hạ Hằng. Hằng hăy hiểu ..."
Hằng ḥa hoăn: "Hằng hiểu. Hiện Hằng ham học hành, hông ham hớ hênh, hư hỏng."
Hồn hoang hậm hực, hả họng hét: "Hả? Hay ho hỉ? Hằng hông hư hỏng? Hài hước! Hahaha."
Hằng hoảng hồn hu hu: "Hồn hoang hỗn hào, hay hét, hay hối Hằng hư hỏng. Hằng hăi, huhuhu ..."
Hồn hoang hầm hừ: "Hầy! Hỏng! Hỏng hết! Hằng hâm hâm!"
Hồn hoang hận, hắt hủi Hằng. Hằng héo hắt, hom hem, hết hát ḥ, hết ham học hỏi.

HếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]