khổ


Posted by Q ..192..191.10 on Feb 24, 2020 at 11:32:05:

sao m thấy người xunh quanh mnh ai cũng khổ người bị chong bỏ người bị vợ bỏ con thơ
người ht bịnh sắp chết người đang bịnh, nguoi th vợ bịnh, con binh
ngẫm lại mnh l người may mắn nn phải c nhiệm vu an ui gip đỡ người bất hạnh, m sao chẳng thấy gip g được nhiều
cho nn cố banh i ming rađể trick brain happy m cũng khng trick n nổiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]