Re: hôm qua


Posted by Q ..23..67.78 on Feb 06, 2020 at 18:15:51:

In Reply to: Re: hôm qua posted by DG on Feb 06, 2020 at 17:20:34:

không phải rành tiếng anh là đi hop đâu DG ơi ḿnh thấy mấy bà tàu đại hàn không biết tiếng nhiều cũng ra nói dữ lắm
phục luônMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]