Re: to tn


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Sep 13, 2020 at 17:22:16:

In Reply to: Re: to tn posted by tinh+ on Sep 13, 2020 at 17:10:05:

mà tui nghĩ tn cũng lạ, mới đ̀u tui tưởng tn sợ ly covid nn khg tới nhà thờ đi l̃, nhưng khg phải ṿy, tn đi những ch̃ khác thì được, nhg khg tới nhà thờ hihii

ma quỷ nó nhn cái vụ covid này mà kéo được nhìu ng ra xa Chúa, ng ta đi l̃ online rít th́y gọn lẹ khoẻ nn rít khg còn thích tới nhà thờ .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]