Re: NC đố dịch chữ "thần đồng" ra tiếnh Anh


Posted by Lz ..107..116.73 on Mar 22, 2019 at 09:56:37:

In Reply to: NC đố dịch chữ "thần đồng" ra tiếnh Anh posted by Nhị Ca on Mar 22, 2019 at 09:06:25:

Thần đồng = brass genie

Để tôi kể các bác nghe chữ thần đồng này từ đâu ra. Chuyện kể rằng ngày xưa có 1 anh chuyên làm nghề thu gom đồng nát, sau mở rộng lên thành cơ sở chuyên thua mua kim loại phế thải các thứ (bom ḿn máy móc etc). Người ta gọi anh ta là vua sắt

Sau một thời gian nghĩ rằng "vua sắt" chưa đủ, nên anh ấy mới nói là thôi giờ tao đă là vua sắt rồi, nhưng cũng là vua đồng, vua nhôm v.v... nữa, nên tụi bay nhớ là gọi tao bằng mấy cái tên kia nữa cho đúng

Chuyện đến tai một anh khác là competitor của anh kia. Anh thứ hai này nghe vậy mới nhếch mép bảo: nói thằng đó là vua sắt c̣n được, chớ nói là vua đồng th́ có chó nó tin. Thằng đó mà là vua đồng th́ tao phải là thần đồng

Cái biệt danh "thần đồng" ra đời từ đó. Nhưng từ ngày anh thứ hai đi tù v́ tiêu thụ 2 tấn dây cáp điện thoại, chưa thấy có thần đồng thứ hai.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]