Re: Biden Brags About Having The “Most Extensive...Voter Fraud Organization” In History


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Nov 17, 2020 at 10:04:05:

In Reply to: Re: Biden Brags About Having The “Most Extensive...Voter Fraud Organization” In History posted by honhoang on Nov 17, 2020 at 09:58:44:

Đừng coi thường anh TOI,
một cố vấn quan trọng trong SG kia!
CÒn trong trách coi biển đảo VN khi anh TOI còn đi kinh lý ở quê nhà đâu thể bảo là việc nhẹ ? Tất nhiên là rất mệt đấy!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]