Re: thiệt l đau lng


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 15:43:38:

In Reply to: Re: thiệt l đau lng posted by tbm on Aug 09, 2018 at 15:33:14:

Nguy hiểm lm sao hả bc? Kiểu "anh ấy ơi, em mang ba l ngược rồi giờ anh tnh sao?" đ hả? :)

Ti ni thật với bc chứ, tuổi ny rồi nếu ai gọi như vậy th lại cng nn nhận để chứng tỏ mnh cn sung sức :) Đng th tốt th khng phải th d sao mnh cũng mang tiếng tốt :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]