lại khổ


Posted by Q ..142..44.99 on Dec 15, 2018 at 12:13:59:

đă quyết tâm dứt được với cái job cũ, giờ lại có 2 cái mới không biết chọn cái nào, metro việc nhàn, sáng đi tôi về benefit good nhưng lương không cao
vấn đề là ḿnh có muôn nhàn không hay ḿnh muốn tiền
nhưng ḿnh cũng đă 45 tuổi rồi, dù ḿnh có giỏi c'ach mấy ḿnh cạnh tranh với tụi developer trẻ đước bao lâu, mai mốt job này mất đim ́nh 50 th́ sao xin job khác, c̣n metro th́ làm for life không bao giờ sợ bị mất job nữa
ay yahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]