Re: to anh phuvan va nhung nguo*`i muon xử to^.i tui trong VS!


Posted by Lz ..107..108.62 on Dec 15, 2018 at 10:49:59:

In Reply to: Re: to anh phuvan va nhung nguo*`i muon xử to^.i tui trong VS! posted by :-) on Dec 15, 2018 at 10:36:27:

Nhiều chuyện quá, tay đau không lo dưỡng thương c̣n chui vào 'nói' nhiều làm ǵ không biết :)

Mà thấy bác hở tí đă thụ thương thế kia, cho bác nghe bài này chắc hợp :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]