Nói chuyện đố với bác NC


Posted by Lz ..107..104.61 on Jan 07, 2019 at 10:25:40:

Hôm trước thấy bác NC có câu đố mà ít ai trả lời. Bác NC th́ công nhận là đố rất tài, mà lại hay đố dai, nhưng thường ít người dám giải đố, chắc tại v́ ai cũng sợ bác NC đố lái, hoặc mọi người ai cũng biết không đố lại.

Giờ tôi nghĩ có mấy cách sau: một là bác chịu khó viết bài thơ rồi đố vào trong bài, c̣n sau đó ai thích xem bài đó th́ cứ việc xem. Hay là bác đố hài cho vui. Hoặc là bác đố nhỏ nhỏ trong tai thôi. Hoặc cùng lắm bác nói trước cho mọi người biết, ví dụ như "mai có đố". Quan trọng là đừng có đố lái, bởi đố lái th́ dễ, đố không lái mới khó. Lúc đố không cần ra mẹo, đúng không bác? Cũng chẳng ai đ̣i hỏi đố lúc nào cũng phải có lăi.

Một khi mọi người biết chuyện ǵ chứ chuyện đố không thể làm hại, th́ chắc sẽ có nhiều người hưởng ứng hơn :)

Nhưng cũng mong những người hưởng ứng chỉ trả lời thôi chứ không ai đ̣i đố theo hay đố đại, có khi lại sinh chuyện không vui.

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]