Re: Tặng bạn CTC v ước mơ của bạn


Posted by tn ..73..91.53 on Mar 07, 2019 at 10:56:58:

In Reply to: Re: Tặng bạn CTC v ước mơ của bạn posted by CTC on Mar 07, 2019 at 10:36:06:

nope,,,, cao ro l chỉ để đi tn gi thi .....

cn lm ăn th sợ hiểu bit cch ni chuyện la` chi'nh, chie^`u cao la` pha^`n phu. nho?...... mnh thấp hơn th khi ngồi cho ci gh của mnh cao ln .....

tui thấy m ng coach thuờng ln hơn m thằng chơi đnh banh .... tui nghe ni cựu TT Ng Đnh Diệm l ngũ đoản a''''......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]