Re: kẹt xe


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 09:51:22:

In Reply to: Re: kẹt xe posted by MSP on Feb 15, 2019 at 09:49:52:

lạc đạn, toi đời … thoát nghiệp kiếp này :)) con ngụi rùi ai cũng chết, chết sớm thoát nghiệp sớm :)) sô'ng lâu như t́nh cảnh my mom, chán lắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]