Re: good morning from NY


Posted by tn ..69..80.64 on Nov 22, 2019 at 10:33:58:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:12:42:

rng giử đ DG .... tn hay "la" mẹ,,,, mẹ sợ tn lắm hihihihi,,,,,, ni chơi chứ may anh chị của tn chiều mẹ lắm,,, mẹ muốn mua g gỏi g cho ai hay ni g mọi nguoi cũng OK hết ,,,, nhung tn thi tn hay ni mẹ ..... nhat l ci dụ gỏI đồ về VN,,, mẹ tn gỏi kinh khủng lắm ... đi khi khong đng tiền cuớc để gới ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]