Re: đại tẩu: d ghẻ


Posted by My ..198..223.52 on Aug 09, 2018 at 13:09:59:

In Reply to: Re: đại tẩu: d ghẻ posted by ikhanh on Aug 09, 2018 at 12:58:05:

ở đy mới gọi được chứ ở vn th gọi ai :( ... m lc đ em cn nhỏ, lo thn mnh chưa xong, lm sao gip được cho n ... người lớn trong nh ni bả cn khng nghe, em l vai chu, lấy tư cch g can thiệp ...


hng xm thấy bả đnh thằng nhỏ qu c gọi cng an tới mấy lần m rồi cũng huề tiền thi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]