Re: a day after Valentine


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 09:31:11:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by KT on Feb 15, 2019 at 09:23:20:

sao bx KT xuống đuọc hay dzị ?? DG cứ nằm 118 lbs chn qu d ăn t, exercise nhưng cứ 118 lbs muốn xuống cở 108 lb như ngy mới sanh nhc m giờ n cứ 118 lbs khong ln khng xuống :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]