Re: My, bc Lz ơiiii....


Posted by My ..198..223.52 on Aug 09, 2018 at 12:46:48:

In Reply to: My, bc Lz ơiiii.... posted by ikhanh on Aug 09, 2018 at 12:31:23:

mấy b d ghẻ ny c thiệt nha chị ... cụ thể l b d họ của em ... l d ghẻ thứ thiệt của thế kỷ 20 :( ... Bả hnh hạ thằng con ring đến nỗi cả họ nh em khng họ hng xơ mi g với thằng b kia m cũng phải xt n ... khng biết tại sao bả khng xt ...

t nhất b Duyen trong film ny cn được con em thương ... cn thằng em họ ngang hng của em th cn bị em của n (em cng cha khc mẹ) ha theo mẹ ăn hiếp n nữa ...

N bị hnh hạ đnh đập riết nn đm lỳ ... v v lỳ nn đến lượt bố n nổi cu lại đnh n thm v nữa ... thiệt tnh ... em bực bội chướng mắt qu m khng lm g được hết :(
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]