Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt


Posted by D́ Út ..98..134.180 on Oct 03, 2018 at 11:39:12:

In Reply to: Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt posted by Hải Âu on Oct 03, 2018 at 10:30:58:

H Mart có bán một lọ làm săn, Đại Hàn làm D́ Út tin. Cho ai không biết làm lấy ... B́nh thường ăn nhiều hoa qủa tươi cũng gíúp. Anderson, cháu nội D́ nó thích ăn quưt, táo xanh, nho xanh (ăn nhiều)...Nhưng thích Beef steak & frieds :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]