Re: HA v co check in&out technique from this master


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 19, 2019 at 08:41:27:

In Reply to: Re: HA v co check in&out technique from this master posted by tinh on Jun 19, 2019 at 08:36:14:

tuỳ lc v tuỳ hon cảnh thi tinh ...

Nhưng sau ny mnh thnh cng business, mnh cn qun tử Tu bạo ...ahahhaa ...

tinh c biết tnh mnh từ lc cn rất chẻ khoảng 10 tuổi thi, mnh c nghĩ rằng : trước đm đng, mnh sẽ lm vợ mnh hay gf mnh hnh diện, giả dụ trong cuộc đấu gi wife/gf tht 1 mn g qu đi thi, mnh sẽ đấu gi mua cho bằng được mn đ trước quần chng cho d ai đ bit cao cch mấy, mnh sẽ bit cao hơn họ v khng ti no họ tranh ginh mn đ với mnh được ...ahahhaa ...and that won 't change at present or future when I am a MULTI - BILLIONARIE ...ahahhaaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]