Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Oct 03, 2018 at 11:42:34:

In Reply to: Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt posted by D́ Út on Oct 03, 2018 at 11:39:12:

Nhà HA chích hết ṛi ... hy vọng sẻ khg bị flu

Cháu nội D́ Út thích french fries ? ... cái này kids nào củng thích ... Ngay cả P củng c̣n thích dù đả già chát rồi :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]