Re: 2 KT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (12..116.139) on June 03, 2024 at 14:55:38:

In Reply to: Re: 2 KT posted by Hải u on June 03, 2024 at 14:32:32:

Lần no đi cha KT điều cng dường Tam bảo , khng phải để cu an cầu Phước g hết, KT cảm thấy mnh nn lm thi
Nhưng gần đy, KT c cảm gic kỳ qu, KT sẵn sng gip những người ngho khổ, bệnh tật, nhưng KT khng muốn cng dường cho cc Sư muốn xy cha đẹp cha lớn nữa, hiện giờ c một vị HT đang mua một tượng Phật lớn từ bn vn muốn đem qua Mỹ. HT ni cần gip đỡ gy quỹ $50 k, nghe xong sao KT thấy hết ph rồi, cc Sư, cc Thầy ai cũng muốn xy cha cao cha lớn v.v, một tỉnh 10 mấy 20 cha , mỗi Sư lm chủ một cha Sao khng cng nhau tu tập chung, mỡ 1,2 cha l đủ, sao lại ku gọi b tnh đng gp xy cha cho c nhn mnh,???
Một mnh th mở ci am ci miếu tu một mnh đủ rồi cần chi tượng Phật cao, cha lớn ????
Những thứ nầy khng lm KT cảm hứng nữa, KT chỉ pht biểu kiến ring cho mnh thi nha


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)