Re: Cn 6 ngy nữa


Posted by KT ..73..122.114 on Oct 28, 2020 at 10:14:57:

In Reply to: Re: Cn 6 ngy nữa posted by DG on Oct 28, 2020 at 10:09:36:

Đng vậy. Hồi cn trẻ con nt trng mau lớn để duọc tự do. Khi lớn ln nhiu trch nhiệm mới biết qu trọng tuổi thơ:)))
Chc mừng sinh nhật nhc nhen :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]