Re: chôn ngụi chết


Posted by Lz ..107..104.95 on Mar 25, 2019 at 13:43:06:

In Reply to: Re: chôn ngụi chết posted by DG on Mar 25, 2019 at 12:29:55:

Tôi cũng giống bác, chết là hết th́ trả thân xác về cát bụi chứ chiếm chỗ con cháu làm ǵ

Mà chôn xuống đất chừng 1-200 năm sau có c̣n ai nhớ bác là ai nữa, người ta cũng đập bỏ hoặc cho người khác chôn đè lên

Chẳng thà thiêu xong rồi th́ có thể nói con cháu nó rải ḿnh chỗ nào ḿnh thích, dưới biển trên rừng chỗ nào cũng đươc. Có người c̣n đ̣i được bắn ra outer space :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]