Re: autistic


Posted by Q ..23..67.78 on Aug 11, 2019 at 20:00:27:

In Reply to: Re: autistic posted by Drama King on Aug 11, 2019 at 19:53:40:

mnh thấy con trai mnh thng minh tốt bụng mnh mong mỏi n phải lm được ci g đ to lớn lắm gip cho nhn loại
nhưng m n cứ ham chơi mnh buồn qu
chứ khng phải chỉ muốn lm bc sĩ gia đnh lấy le đuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]