Re: Cư sỉ KT à ơi!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 15, 2024 at 08:29:12:

In Reply to: Cư sỉ KT à ơi! posted by Ổn Áp on June 15, 2024 at 08:00:04:

Cám ơn anh đă vào chưa xẻ 😁😁😁
Tôi đăng lên đây trước là giúp vui cho rooom sau là tỏ bài tâm sự của tôi, tôi nghĩ có người đọc posts của tôi nhưng ít khi thấy ai trả lời
1. V́ posts của tôi không có ǵ đặc biệt
2. Tôi ít tră lời post v́ tôi vừa làm vừa posst nên không trả lời ngay được
3. Cách tôi lên đây hay khoe nên có người không ưa tôi
Hihihihihi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)