Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by T (104..34.126) on June 25, 2024 at 11:17:00:

In Reply to: Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa posted by DG on June 25, 2024 at 10:00:08:

Hi DG
Cho T hỏi giá tiền DG làm implant cho 1 răng là bao nhiêu không?
Của DG là chỉ đặt ống trụ chân răng rồi gắn răng vào nên đỡ tốn nhiều tiền ha .
T đang định làm mà c̣n bị bắt đi CT scan cái ha-m mà chưa làm hẹn . Nha sĩ quá tuổi về hưu rồi sợ mai mốt truc trặc bác sĩ nghỉ làm th́ hơi phiền, nên định t́m option khác. Nếu được cho T tên nha sĩ nhẹ thanks DG trước


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)