Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (76..241.244) on June 30, 2024 at 13:52:29:

C nhiều lc những nỗi buồn v cớ
Lắng vo hồn cho nỗi nhớ dng cao
Ngoi trời mưa cho tm sự rạt ro
V cứ thế ta lm sao vẫn thế

Người ta bảo Trần gian l khổ bể
Vng lun hồi, cứ thế mi tri mau
Bao năm qua người cứ nhủ lng nhau
Tu khổ hạnh sớm được vo cỏi Niết ..

Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)