Re: cách tránh bị flea, tick cắn khi ra vườn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on July 05, 2024 at 19:30:03:

In Reply to: cách tránh bị flea, tick cắn khi ra vườn posted by DG on July 05, 2024 at 19:00:44:

chỗ tui khg có mấy con này, tại tui toàn mặc shorts và áo t-shirts cho mát, ngay cả khi ra ngoài vườn làm ǵ, chỉ đội thêm cái nón búi tóc nhét vô nón cho gọn và bảo vệ róc khỏi bị cháy nắng.

Vườn có cả trăm con thằn lằn nên đỡ lắm, chúng ŕnh bắt côn trùng ăn dùm ḿnh. Nhện cũng rất có lợi như giăng tơ bắt ruồi muỗi.


hôm nay nhà tui họp mặt ăn bún ḅ huế tui nấu cho nên tui đổi giờ gội đầu qua ngày mai 😬

giờ đi dọn dẹp chút nhe you

Thanks and good night.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)