Re: 10 năm tnh cũ


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 18:06:25:

In Reply to: 10 năm tnh cũ posted by KT on Jun 20, 2019 at 13:41:42:

Ti nghe người ta ht thế ny:

10 năm khng mặc tưởng quần đ cũ
Nhưng khng em ơi quần cn mới nguyn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]