Re: Tinh ơi


Posted by TLN ..172..17.237 on Jan 09, 2019 at 19:39:21:

In Reply to: Re: Tinh ơi posted by DG on Jan 09, 2019 at 18:48:16:

Chị th khuyến khch nhc học spanish v tiếng việt n ko cần học cũng biết do phải nghe chị ni hoi mỗi ngy heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]