đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 11, 2019 at 12:11:36:

Đi ăn nh hng ở VN mắc qu, loại hơn trung bnh 1 cht m đi 8 người, ăn mất 3 triệu 4 VN (khoảng 150.00US), trong khi đ lương trung bnh của nhn cng l 300.00 US/monthly.

Đời sống kh khăn như thế, nn người ở VN coi trọng $$$ 1 cch lộ liễu cũng khng c g m ngạc nhin hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]