Re: [tập thơ Für ákhanh ] ta, và tháng giêng. / Em


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 10, 2019 at 06:45:58:

In Reply to: [tập thơ Für ákhanh ] ta, và tháng giêng. / Em posted by Phạm Chung on Jan 10, 2019 at 04:09:50:


wow, anh CP lăng mạng thiệt .... chị AK chắc là vui lắm,

".. là những bài thơ ấy biết không
Hoa nào sánh đuợc với hoa ḷng ... " :):)

Chúc mừng sinh nhật chị AK nha, them 1 tuo^?i chu'c chi. khoe? the^m 1 ti' nu*~aMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]