Re: không biết có nên


Posted by DG ..98..177.221 on Jun 20, 2019 at 20:48:41:

In Reply to: Re: không biết có nên posted by Q on Jun 20, 2019 at 19:48:27:

đừng expect too much rùi khi con ḿnh khong làm đuọc như ḿnh mong muốn …. ḿnh sẽ buồn và sẽ đau …

DG cứ tà tà, kệ ... mie^~n khong rớt lớp hoặc ăn con C là đuọc …. chắc tại DG học dốt nên chỉ có thể mong nhóc đuọc hơn ḿnh 1 xíu là mừng rùi … con cái ảnh huỏng gene của bố mẹ :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]