Re: to bác Lz - bệnh đau khớp


Posted by TLN ..172..17.122 on Apr 10, 2019 at 09:16:23:

In Reply to: Re: to bác Lz - bệnh đau khớp posted by Z? on Apr 10, 2019 at 09:12:18:

ĐC ch́ thật “Z th́ không cần nhưng biết đâu nhiều người khác cẫn biết thêm về rượu tỏi! ” hehehe

Vậy Đc thụt dầu được bao nhiêu cái nè 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]