tiếng côn trùng


Posted by tbm ..64..228.159 on Jan 10, 2019 at 15:02:26:

sau khi b́nh thường hoá liên hệ ngoại giao vớ Cuba, Mỹ đă đặt toà Lảnh Sự Quán tại Havana - nhưng 2 năm sau đó lại đóng cửa, cáo buộc Cu Ba dùng vũ khí siêu âm nhắm vào nhân viên sứ quán và thân nhân họ - nạn nhần bị ù tai, chóng mặt, mất ngủ - Cuba phủ nhận điều này cho rằng Mỹ vu khống v́ c̣n có thái độ thù nghịch với Cuba - Mỹ đă gỡi một toán FBI và các chuyên viên siêu âm đến điểu tra
Sau 2 năm, chuyên viên FBI mới khám phá vũ khí bí mật này là tiếng kêu một loài dế - loài dế Cu ba có cánh dài và có thể phát ra âm thanh nhưu các miếng sắc cọ vào nhay, vang vọng tứ hướng không đoán được xuất xứ tử đâu
vài con dế mà khủng thậtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]