Re: chị AK phim cũ


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Aug 12, 2019 at 10:28:48:

In Reply to: Re: chị AK phim cũ posted by tinh+ on Aug 12, 2019 at 09:02:27:

Tối hm qua bn sui gia mời đi ăn chay gip cha Trc Lm ở Austin:). Kim Sơn nấu chay ăn cũng được, ak thch cơm chay cha Việt Nam hơn:) Cứ hiệu ăn nấu lại dầu mỡ etc...
Viết cho tinh xong l ak đi ngủ liền. Sng nay dạy sớm 7:00AM (đối với ak). Tập TD đến gần 8:00AM, ak ra vườn tưới nước đằng trước v sau. 11:30 ak nghỉ ngơi v ăn hoa qủa với cheese.
Chc tinh ở chơi vui vẻ:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]