Re: nên hay không nên


Posted by tbm ..166..246.80 on Nov 02, 2018 at 09:24:41:

In Reply to: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 08:54:23:

hoàn cảnh DG cũng giống như anh - mẹ anh có 4 ng con mà chỉ có anh và 1 cồ em quan tâm cho bà - 2 đứa c̣n lại th́ khg có 1 lời hỏi thăm dù là phone - anh gọi khuyên la khuyến khích ǵ cũng như nước chảy lá môn - kết luận là t́nh thương cha mẹ là từ trong tâm của mỗi người không cách ǵ nói mà được c̣n thêm rạn nứt giữa anh em mà nhức tim ḿnh - ḿnh làm được ǵ th́ làm, gia đ́nh hắn th́ hắn xử - nhưng khi mệt mơi th́ DG phải la làng lên cho mọi người biết chớ đừng im re mà khổ một ḿnh - hắn thương vợ ắc có biện pháp - c̣n tệ nữa lo không nỗi th́ cứ tuyên bố lo không nỗi - cố quá nhiều khi ḿnh chưa hưỡng ǵ lại chết trước mấy bàMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]