Re: nên hay không nên


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 09:14:09:

In Reply to: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 08:54:23:

Nên, nhiều năm qua, gia đ́nh bên nhà chồng đă đùng hết việc lo cho cha mẹ cho vợ chồng G lo hết , nếu không lên tiếng họ sẽ tiếp tục đùng, v́ vậy việc phân công nhất định phải tiến hành, có phải hắn c̣n một bà chị ở không , không làm ǵ hết phải không ? (KT đọc mà không rơ khúc nầy) nếu c̣n th́ đề nghị mang về nhà chị đó lo cho tiện rồi G và những người kia đến phụ công hay tiền v.v thử coi có work đuọc bao lâu
Chúc may mắnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]