Re: dễ tnh qu khong tốt


Posted by DG ..98..177.221 on Mar 11, 2019 at 14:15:46:

In Reply to: Re: dễ tnh qu khong tốt posted by tbm on Mar 11, 2019 at 13:15:26:

năm ngoi em đi mall tự mua cho mnh 1 chiếc nhẫn on my bday năm nay chờ h đi Hawaii chọn mn tự mua, tự trả tiền , cuối cng hao tiền nh bank mnh

ru? ha('n theo, ha('n ho^'i nhu* ga` ma('c dde?, mua nhie^u cu~~ng dduo.c, mie^~n sao ha('n get out ca'i tie^.m ddo' ca`ng le. ca`ng to^'t . ddi vo*'i ha('n cha'n la('m khong patient ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]