Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 10:32:08:

In Reply to: Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by My on Jan 10, 2019 at 10:11:16:

hahaha My ny! Đi về nhớ bao nhiu người .. đồ ăn đy hả My ? Đọc post My CA đi dễ kh về nghĩ sao My qun chuyện kẹt xe ở CA .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]