Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jan 10, 2019 at 10:40:46:

In Reply to: Đng Trng Hạ Thảo posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:04:33:

Thường Mỷ / Ty phương họ research v extract ri tạo thuc v cho đng doze

Nhưng trung họp con gai t of HA lc nhỏ bị LẠNH ... Lạnh kinh khủng khi tới cơn, lạnh ben trong lạnh ra d c cho bao nhieu o coat v blankets ...

Cả mấy thng Children Hospital khm khg ra v lại bảo n nhỏng nhẻo ri c khi ni con gi bị lm kinh .... 1 năm n nghỉ học 55 ngy

Lc đ ben P ni tại HA move vo nh ny nen xui, ..etc ...

Mai nhờ trời thương ch HO kia chỉ HA gọi bs dược thảo ơ Cali cho con gi ung 3 ngy bớt v sau đ hết lun

ng ni con gi yếu thận m Ty học khg tm ra bịnh
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]