Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương


Posted by tht ..207..74.5 on Mar 11, 2019 at 15:17:04:

In Reply to: Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương posted by DG on Mar 11, 2019 at 12:20:18:

cũng ty thi, v nh hng sang bn VN th a)n cũng ma)'t, cn ra chợ mua bnh cuốn nhn thịt về a)n sng chỉ? 10k, a)n go'i xi chu*`ng 1 che'n 5k. về b con dẫn mấy chổ ho. biết ngonMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]