Lavender


Posted by TLN ..172..22.221 on Jun 21, 2019 at 08:43:12:

Hng xm đi ngang lc TLN đang tưới cy đều dừng chn khen lavender đẹp lại thơm ngt. Mỗi lần bị stress TLN hay ra lm vườn, trim cy v ngắm hoa tri cho đỡ stress. M bụi lavender ny lắm, nhn m nhớ tới 1 c b TLN rất thương mến, she cắt mi tc thề tặng TLN để lm tc giả cho mẹ TLN, nhg mi tc đ TLN vẫn cn giữ tới giờ

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]