Re: Hột xon


Posted by KT ..107..97.85 on Jan 10, 2019 at 10:39:05:

In Reply to: Re: Hột xon posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:15:16:

Ni cho cng cũng khng qua khỏi thời gian, v thời gian l ph hủy con người nhiều nhất, :))
Kể chuyện nầy cho G nghe, hồi đ, KT đi xe chung với anh bạn kia, he c ci bụng bự, he ngồi li xe m ci bụng với ci tay li gần đụng nhau, lc đ KT ngồi nhn him v nghĩ trong bụng lm sao m he để ci bụng bự như vậy được giờ nhn lại KT cũng c ci bụng tuy chưa bự dữ nhưng cũng c bụng :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]