Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 11, 2019 at 15:00:45:

In Reply to: Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương posted by mmnh on Mar 11, 2019 at 13:55:55:

đến giờ mm chưa hiểu mnh đang ni về tnh mnh ?

Tnh mnh khng phải l người bnh thường đu nh ..."ci chn" đ kưng ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]