Re: nên hay không nên


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 09:33:51:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by tbm on Nov 02, 2018 at 09:24:41:

hôm qua em đừ luôn … vừa đón 2 tốp nhóc, vừa fụ ba chồng clean up cho má chồng … tại thuốc trụ sinh mà ra + em tại cho má chồng ăn trái thăng long nên chắc bị đi chảy … hy vo.ng ho^m nay ba` bo*'t tie^u cha?y ….

nhà em cũng 4 ngụi (3 trai, 1 gái) … anh út truóc em th́ đă quit job ở nhà trông mom … em rảnh giờ nào là anh trai hú nhờ em sang giúp mom , mom em c̣n khoẻ nên coi cũng nhàn lắm, 2 ông anh kia, 1 tháng trông 2 lần vào ngày chủ nhật mà khong ở đó đuọc nguyên buổi, chiều chủ nhật em fải sang take care mom …. thứ 7 em trông nguyên ngày, weekday ngày nào anh trai ở với mom cần th́ em fụ trông mom … 2 ông kia cắt giờ th́ mới sang chứ khong xung phong sang …. em cũng chả muốn nói 2 ông kia mắc công gia đ́nh gây lộn … rùi anh trai út bực đẩy mẹ vô nursing home th́ tội nghiệp mom ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]