Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 10:34:15:

In Reply to: Đng Trng Hạ Thảo posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:04:33:

Ni nặng cht th mấy người bn l 'c đức' . Mấy chương trnh ny người gi coi m ai cũng mong hết bịnh nn tin tưởng mua uống . Ai biết họ bỏ g trong đ uống v bịnh thm , mấy loại ny đu rẻ .

Giờ m chồng DG đ hết tin chưa ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]