Re: nên hay không nên


Posted by Lz ..107..108.75 on Nov 02, 2018 at 09:56:28:

In Reply to: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 08:54:23:

Bác có "hắn" ch́nh ́nh ra đó không hỏi ư kiến, hỏi trong này làm ǵ :)

Giờ chợ nói bác nên làm ABC, mà hắn không muốn th́ bác cũng bó tay

Nói chung tôi nghĩ là nên nói chứ không nên im (ignore). Bác đem cái nội dung post này ra hỏi với hắn xem hắn tính sao, có cho đem ra bàn với các anh chị em không. Nếu hắn đồng ư th́ hắn nên khởi xướng, v́ hắn là con ruột và trụ cột tài chính nên danh chính ngôn thuận, dễ ăn nói hơn.

Chứ giờ bác là con dâu, cho dù bác làm nhiều nhưng mà bác khởi xướng chưa chắc người ta đă phục

C̣n nếu bác nói mà hắn không chịu, nói "em làm được nên em làm đi, c̣n mấy chị có gia đ́nh của chị", th́ bác chỉ có hai cách: 1 là cố gắng nhịn, làm tiếp, hai là làm lớn chuyện, gây với hắn etc cho tới khi hắn chịu ngheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]