Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 11:11:50:

In Reply to: Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by tbm on Jan 10, 2019 at 10:26:12:

Mới ngủ dạy, mắt b la te ....ak đọc PSA lại tưởng l PSAT:):) J/K . Cầu Trời, Phật che chở cho DĐ khng bị ung thư nh.
Tối qua, trong khi anh Chung lụi cụi lm thơ v quyển thơ etc... ak sợ anh một mnh tội nghiệp:):) Ngồi xem phim Bird Box. Cc con giới thiệu mấy hm nay ....ng l con trai!!! Hại mẹ sợ muốn chết:):) Gần 5AM ak buồng ngủ qu mới đi ngủ trước.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]