Re: những khoảng khắc lon moạn trong chuyện đi VN


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 11, 2019 at 19:03:44:

In Reply to: Re: những khoảng khắc lon moạn trong chuyện đi VN posted by Z? on Mar 11, 2019 at 18:42:37:

Mnh chưa c cặp ai khi ở VN vưa rồi cả, c đi th đi chơi chung nguyn 1 đm, bởi thế mnh mới c nhữmg khoảng khắc lon moạn với từng c . Tuy nhin theo khch quan nhn, những c cn trẻ dưới 35 v đẹp th cơ hội quen người khc rất dễ dng . Cn những c 35+ hoặc nhan sắc dưới trung bnh, họ hay comfort each other hoặc dựa vo nhau m sống v cng việc hay nhơ vả khi lm ăn, th họ turn into LES hồi no m họ chẳng hay

Đ chỉ l khch quan c nhn của mnh, chứ thật sự họ như thế no, th chỉ c họ mới biết, tuy nhin mnh thấy tnh cảm trai gi ở VN n fức tạp lắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]