Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 11:05:18:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:57:30:

CH chỉ ni chuyện rửa chn thi cn như DG ni th phải lm lẹ mới được .

rc cũng fải kha đ CH, khong thoi mẹ lục lọi, lụm ln ăn bậy, giờ mẹ nhai tới giấy như mnh nhai sin gm
>>> :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]