Re: TGIF


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 09:52:43:

In Reply to: TGIF posted by Lz on Nov 02, 2018 at 09:49:39:

tui lại ngn weekend bc

1) chị bịnh hắn về nếu she khong gy gổ, mặt su*ng th coi như gia đnh vui vẻ cuối tuần co`n nguo.c la.i thi` ca(n nha` u a'm hihihihi

2) sa'ng thứ 7, tui chỉ vui sau khi dụ đuọc mẹ tui tắm xong cn truc đ fải dụ, fải lm dữ với mẹ nếu mẹ khong nghe lời hihihi
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]