Re: Ht


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Mar 11, 2019 at 15:56:05:

In Reply to: Ht posted by KT on Mar 11, 2019 at 10:41:16:

Valse

Ngy xưa xa xi em thch ăn c pho.
Ngy xưa v tư em thch nho v to.
C pho thch chấm vo nước tương.
Hết tương rồi mắm tm, Ớt cay l tốn cơm.

Từ khi yu anh, anh bắt ăn c tm
Sầu thương cho em khng thch ăn c tm.
C tm nướng xm l bếp than.
Chy hết th hết ngon, rng nuốt cng cc con.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]