Re: Tiền l x v qu tết, qu sinh nhật


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 19:22:22:

In Reply to: Re: Tiền l x v qu tết, qu sinh nhật posted by KT on Mar 11, 2019 at 14:38:40:

Mnh hiểu tm trạng của người đ đi 100 Đ đ KT ,
Nếu khng ai c 100 th khng ni chi, đằng ny ai cũng c m người ny khng c th c thể im lặng v nghĩ l c ph ngoại vụ kia khng thch mnh cho nn đi 100 để biết r c ph ngoại vụ c cn coi người ny l bạn khng m thi, KT thng cảm cho người ny đi h :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]