Re: nên hay không nên


Posted by tbm ..166..246.80 on Nov 02, 2018 at 09:59:47:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 09:33:51:

nghe kể mới thấy DG quá giơi và nghĩ đến ng khác nhiều hơn ḿnh - nhớ một điều lo cho bản thân cũng quan trọng vô cùng - mom cũng đă có cuộc đời sung sướng và quá thọ rồi - c̣n ḿnh cũng cẩn có một đời sung sướng như bà lúc này - mom từ từ cũng sẽ ra đi thôi - ḿnh chỉ có thể giúp bà qua chặng đường cuối êm đềm chứ không thể làm bà trẻ lạiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]