Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 10:57:30:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by CH on Jan 10, 2019 at 10:51:18:

bn mẹ, ci g cũng phải cất, kha tủ lại nn bất tiện ... chơi tay khong cho lẹ :)) ri ra'ng bi lotion sau đ

rc cũng fải kha đ CH, khong thoi mẹ lục lọi, lụm ln ăn bậy, giờ mẹ nhai tới giấy như mnh nhai sin gmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]